Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

08:00 / 31 October 2016 Midsona Press release

Under oktober 2016 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) ("Midsona") ändrats till följd av den nyemission som bolaget tidigare informerat om.

Det totala antalet aktier i Midsona har ökat med 179 957 aktier av serie A och 14 035 536 aktier av serie B. Det totala antalet aktier uppgår den 31 oktober 2016 till totalt 42 646 480 aktier varav 539 872 aktier av serie A och 42 106 608 aktier av serie B. Ändringen medför att antal röster har ökat med 15 835 106 röster till 47 505 328 röster.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl 08.00 CET. 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/