Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-mars 2014

08:00 / 29 April 2014 Midsona Press release

Fortsatt tillväxt för prioriterade varumärken

JANUARI-MARS 2014 (FÖRSTA KVARTALET)
  • Nettoomsättningen uppgick till 241 Mkr (242).
  • Bruttomarginalen uppgick till 45 % (46).
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 Mkr (16).
  • Periodens resultat uppgick till 12 Mkr (13).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,53 kr (0,57).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 Mkr (34).
  • Nytt finansieringsavtal tecknades med en löptid på tre år.

Koncernchefens kommentarer

Årets första kvartal var i linje med motsvarande kvartal föregående år både vad beträffar försäljning och rörelseresultat. Koncernens prioriterade varumärken fortsatte att utvecklas väl. Trots detta var det inte tillväxt i kvartalet. I första kvartalet i fjol lanserades Biopharma Norsk Tran i Norge med stor försäljning till följd och i år hade vi inget motsvarande initiativ. Vi har också fortsatt att kapa svansar i vår portfölj helt i linje med vår strategi att fokusera på våra prioriterade varumärken. Försvagningen av den norska kronan har också påverkat försäljningen negativt.

Midsonas prioriterade varumärken är företagets fundament. Friggs, vårt största varumärke, uppvisade tvåsiffrig tillväxt i kvartalet. Nya produkter och ett starkt marknadsprogram förklarar ökningen. Dalblads som förvärvades årsskiftet 2012/13 fortsatte att växa. Under hösten 2013 lanserades varumärket i dagligvaruhandeln vilket gjorde att tillväxten tog fart. Vi har gjort väsentliga investeringar i varumärket, som kortsiktigt tyngt resultatet, med ambitionen att etablera en stark marknadsposition. Redan i början av 2014 blev Dalblads marknadsledare i kategorin sportnutrition i dagligvaruhandeln. Tri Tolonen, vårt flaggskepp inom kosttillskott i Finland, visar återigen tillväxt. Under varumärket Miwana har vi utvecklat och lanserat en rad nya produkter. Miwanas försäljning ökade med tvåsiffriga tal under kvartalet. Vi ser ett tydligt ökat intresse för konceptet supermat och därmed vårt varumärke Supernature, både i huvudmarknaden Norge och i Sverige där vi lanserat nyligen. MyggA är en säsongsprodukt där införsäljningen startar först i det andra kvartalet. Jämförelser är därför inte relevanta.

Det enda av våra prioriterade varumärken som inte ökade försäljningen under det första kvartalet var Naturdiet. Trots att vi ökade vår marknadsandel så minskade försäljningen. Marknaden för viktkontroll är fortsatt utmanande och vi har lagt ett stort arbete på att göra Naturdiet mer relevant för våra konsumenter. I andra kvartalet lanserar vi en ny uppgraderad produktdesign och ett antal nya produkter.

I kvartalet förbättrades resultatet i affärsområdena Norge och Finland. I Norge kompenserades lanseringsvolymer av Norsk Tran med god tillväxt för andra varumärken med högre bruttomarginaler. I Finland förbättrades rörelseresultat till följd av bland annat bra kostnadskontroll. Sverige hade en ogynnsam produkt- och kanalmix, betydande marknadsinvesteringar samt ökade varukostnader för nyckelprodukter vilket gjorde att resultatet försämrades. Aviserade prishöjningar mot handeln för att kompensera för ökade kostnader väntas få genomslag från det tredje kvartalet. Under kvartalet beslutades också om en omorganisation av den svenska verksamheten med syftet att förbättra marknads- och säljbearbetningen samtidigt som kostnaderna på sikt sänks.

Under 2014 är avsikten att fortsatt fokusera på att bygga vår kärnverksamhet. Ambitionen är att skapa tillväxt för våra prioriterade varumärken, ta ansvar för utvalda licensvarumärken och förhoppningsvis kunna genomföra ytterligare förvärv. Med detta skall vi närma oss våra nya finansiella mål och uppfylla vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/