Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Nytt finansieringsavtal för Midsona

12:00 / 28 February 2014 Midsona Press release

Midsona har genomfört en bankupphandling och i februari 2014 tecknades ett nytt finansieringsavtal med en löptid om tre år med Swedbank.

Finansieringsavtalet sträcker sig därmed fram till och med den 31 december 2016. Det finns möjlighet att förlänga avtalet med ett år i taget fram till 31 december 2018.

Finansieringsavtalet utgörs av en revolverande kreditfacilitet om sammanlagt 320 Mkr, utan förpliktelse till amortering. Av faciliteten kan maximalt 100 Mkr utnyttjas som checkkredit.

Midsona har därmed valt att fortsätta sitt samarbete med Swedbank, med vilken bolaget har en lång relation.

Med en säkrad finansiering är Midsona väl positionerat att fortsätta konsolideringen av den nordiska marknaden genom förvärv och därigenom ta ytterligare steg mot visionen att bli ledande i norden inom hälsa och välbefinnande.

För mer information vänligen kontakta:

CFO Lennart Svensson, telefon +46 (0)76-774 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/