Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona avyttrar Supernatures butiksverksamhet

08:30 / 10 July 2013 Midsona Press release

I Midsonas förvärv av Supernature AS i april 2013 ingick en mindre butiksverksamhet i Oslo.

Midsona har i dag ingått avtal om avyttring av butiksverksamheten. Köpare är Life Scandinavia AS som tar över verksamheten omgående. Avyttringen är ytterligare ett led i koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheten.

Försäljningen beräknas ge upphov till en mindre realisationsvinst.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2013 kl 08.30.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 869 Mkr år 2012. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/midsona-avyttrar-supernatures-butiksverksamhet,c9440387

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/171/9440387/141610.pdf

Show as PDF