Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2012

08:00 / 4 April 2013 Midsona Press release

Midsonas årsredovisning för 2012 publiceras i dag på företagets hemsida www.midsona.com.

Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till eller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma för Midsona kommer att hållas den 26 april 2013 kl 13.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 22 april kl 16.00.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller

CFO Lennart Svensson, +46 (0)767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl 08:00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 869 Mkr år 2012. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/offentliggorande-av-midsonas-arsredovisning-2012,c9395392

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/171/9395392/928992bf28997934.pdf

Show as PDF