Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Ledningsförändring inom Midelfart Sonesson

12:15 / 15 April 2010 Midsona Press release

Daniel Juhlin, direktör Affärsutveckling, lämnar Midelfart Sonesson-koncernen för att tillträda en tjänst som VD för Karamellkungen AB, ett bolag inom Candy King-koncernen. Ledningsförändringen genomförs den 28 maj 2010. Affärsutvecklingsfunktionen inom Midelfart Sonesson kommer tills vidare att fördelas på andra funktioner inom koncernen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com

Show as PDF