Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-mars 2010

08:00 / 27 April 2010 Midsona Press release

- Nettoomsättning 298 Mkr (368) - Rörelseresultat 6 Mkr (16) - Resultat före skatt 3 Mkr (10) - Periodens resultat 1 Mkr (11) - Periodens resultat per aktie 0,01 kr (0,20) - Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 Mkr (-2)

Koncernchefens kommentar

Midelfart Sonesson redovisar ett resultat före skatt på 3 Mkr (10). Försäljningen uppgick till 298 Mkr (368). Minskningen i resultat och försäljning är hänförlig till svag utveckling i Norge, minskad grossistförsäljning i den svenska verksamheten samt genomförd avyttring av verksamheten i Bioglan. Ett åtgärdsprogram för att varaktigt sänka kostnaderna i Norge har påbörjats. Programmet kommer bland annat att innebära att personalstyrkan minskar. Arbetet med att kontraktera nya uppdragsgivare intensifieras vidare. Den svenska verksamheten, har haft en positiv resultatutveckling under det första kvartalet. Bra relationer har utvecklats till de nya apoteksaktörerna med stark initial försäljning som följd. Under kvartalet lanserades bland annat en helt ny serie vitaminer om nio produkter under det egna varumärket MaxMedica. Nya lanseringar under varumärket Friggs, bland annat den funktionella drycken Friggs Vitamino, har mottagits väl av handeln och konsumenter. Direktförsäljningsverksamheten har fortsatt sin positiva resultattrend. Resultatutvecklingen inom affärsområde Supply, exklusive avyttrade Bioglan, har varit positiv. Fördelaktig försäljningsmix och god kostnadskontroll bidrar till ett ökat resultat jämfört med samma period föregående år.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midelfart Sonesson AB, telefon +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2010 klockan 08.00.

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com

Show as PDF