Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från extra bolagsstämma i Midelfart Sonesson AB den 7 december 2010

15:43 / 7 December 2010 Midsona Press release

Vid extra bolagsstämma i Midelfart Sonesson AB den 7 december 2010 beslöts att ändra bolagets firma från Midelfart Sonesson AB till Midsona AB. För att möjliggöra en omedelbar registrering av firmaändringen beslöt bolagsstämman att upphäva det av 2010 års årsstämma fattade, men inte registrerade, beslutet avseende ändring av bolagsordningens paragraf 8 angående kallelse till bolagsstämma. Efter beslutet om firmaändringen återupprepades det upphävda beslutet om ändring i bolagsordningens paragraf 8.


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midelfart Sonesson AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel samt direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com (http://www.midelfartsonesson.com)

Show as PDF