Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport Januari–Mars 2008

14:03 / 6 May 2008 Midsona Press release

• Nettoomsättning 374 Mkr (446)

• Rörelseresultat 24 Mkr (20)

• Periodens resultat 11 Mkr (12)

• Periodens resultat per aktie 0,20 kr (0,27)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Rörelseresultatet för första kvartalet är ett steg i rätt riktning. Det är i linje med samma kvartal föregående år och framförallt bryts den svagare utvecklingen under slutet av förra året. Samtidigt som detta sägs är det viktigt att påpeka att resan mot god tillväxt och lönsamhet just startat.

Omsättningen i första kvartalet är lägre än samma period föregående år, framförallt beroende på förlorade försäljningsuppdrag i Norge, en svag försäljning i vår direktförsäljningsenhet och en kalendereffekt på grund av att påsken inföll i mars i år. Försäljningsbortfallet kompenseras genom att sälja en lönsammare mix och en ökad kostnadsmedvetenhet.

Fokus under första kvartalet har varit på att förbättra den operativa verksamheten med tydligt fokus på lönsamhet. Samtidigt har vi börjat genomföra de projekt som ingår i det långsiktiga åtgärdsprogrammet Avstamp 2008. Programmet siktar på att i) öka integrationen inom koncernen, ii) fokusera på våra kärnområden och iii) bredda distributionen av våra produkter i Norden.

Vi har etablerat en ny koncernorganisation med ambitionen att öka effektiviteten och att förbättra samarbetet över bolags- såväl som landsgränserna. Vi har också genomfört en större omorganisation i Norge som sänker den löpande kostnadsbasen men framförallt förbättrar vår förmåga att betjäna våra uppdragsgivare och kunder.

Med tanke på den svaga omsättningsutvecklingen så är det av högsta prioritet att väsentligt öka produktlanseringstakten genom utveckling av nya innovativa egna produkter såväl som nya produkter från våra uppdragsgivare. Under första halvåret lanserar vi bland annat Renässans Pollen och Naturdiet Smoothies. Vi har startat en mängd projekt som siktar till organisk tillväxt, men utvecklingsprojekt tar tid, och det är först 2009 som vi kan räkna med större genomslag i försäljningen.

Vi fortsätter arbetet med att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet.


Peter Åsberg VD och koncernchef För ytterligare information Peter Åsberg, VD och koncernchef, 0730-26 16 32, Kent Sandin, CFO, 0705-82 77 95,

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF