Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Offentliggörande Av Midelfart Sonessons Årsredovisning 2007

08:00 / 22 April 2008 Midsona Press release

Midelfart Sonessons årsredovisning för 2007 finns från den 22 april 2008 tillgänglig på företagets hemsida, www.midelfartsonesson.com

Beställning av årsredovisningen kan göras till

Årsstämman för Midelfart Sonesson kommer att hållas den 6 maj 2008 kl 17.00 på Malmö Börshus. Anmälan skall ske senast den 29 april 2008 kl. 16.00

Malmö den 22 april

Midelfart Sonesson AB