Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson har avyttrat dotterbolaget Australian Bodycare A/S

13:40 / 10 October 2008 Midsona Press release

I linje med Midelfart Sonessons strategi, att fokusera på kärnområden, har Midelfart Sonesson AB avyttrat dotterbolaget Australian Bodycare A/S till Dermacos A/S. Australian Bodycare A/S omsatte år 2007 ca 16 miljoner danska kronor.

Köpeskillingen består av en fast del och en tilläggsdel. Transaktionen ger inte upphov till någon reavinst eller förlust vid avslut men ger en positiv inverkan på kassaflödet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef, +46 730 26 16 32

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF