Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fastpartner: Årsredovisning 2021

Fastpartners årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgängl...

17:45 / 31 Mar Fastpartner Press release

Fastpartner hyr ut till Aimo Park i Marievik

Fastpartner välkomnar Aimo Park till nytt huvudkontor om 1 728 kvm av absolut högsta klass i fastigheten Syllen 4. I samband med uthyrningen forts...

15:00 / 11 Mar Fastpartner Press release

Beslut vid extra bolagsstämma i Fastpartner

Vid extra bolagsstämma i Fastpartner AB (publ) ("Bolaget") den 9 mars 2022 fattades följande beslut.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen...

15:00 / 9 Mar Fastpartner Press release

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2021

Hyresintäkterna ökade med 3,0% och uppgick till 1 856,3 (1 801,6) MSEK.
Driftnettot ökade med 1,2% och uppgick ti...

07:30 / 11 Feb Fastpartner Press release