Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Cavotec

Cavotec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Cavotec SA

17:35 / 16 March 2023 Cavotec Press release

Flaggningsmeddelande i Cavotec SA

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 201103-9134 Cavotec SA
Instrument CH0136071542 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 044 349
Antal rösträtter 5 044 349
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2023-03-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 701 177
 - direkt innehavda rösträtter 4 701 177
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,98834 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,98834 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,98834 % 4 701 177
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,98834 % 4 701 177
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Invest Nordic Small Cap KL
 - antal rösträtter 84 560
 - innehav upphör för Nordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter 4 014 861
 - innehav upphör för Nordea Innovation Stars Fund
 - antal rösträtter 944 928
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 701 177
 - andel av rösträtter 4,98834 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/