Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Sportamore

Sportamore

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

08:00 / 20 April 2017 Sportamore Press release

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2017.
  • Rörelsens intäkter uppgick till 173,5 (146,9) MSEK under det första kvartalet.
  • Försäljningstillväxten för samma period var 18,1 (39,0) procent.
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,0 (1,0) MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning var 0,29 (0,12) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,4 (-0,8) MSEK.
  • Justerad EBITDA uppgår till 3,4 (1,4) MSEK.
  • Justerad EBITDA för segmentet Sverige uppgår till 2,9 (2,9) MSEK. 

"Sportamore har under första kvartalet 2017 fortsatt på inslagen väg och levererar återigen resultat i linje med uppsatta finansiella mål. Justerat EBITDA-resultat för perioden ökar med 146 procent och uppgår till 3,4 MSEK. Omsättningen växer med 18,1 procent och uppgår till 173,5 (146,9) MSEK samtidigt som bruttomarginalen stärks till 36,9 (35,8) procent. Detta i en period där sportbranschen som helhet har haft det tufft, branschindex för januari var -11 procent och i februari -10 procent medan mars spås uppvisa svag ökning mot föregående år när siffrorna presenteras.

Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att stärkas och uppgår för första kvartalet på 25,4 MSEK (-0,8 MSEK). Den positiva utvecklingen är primärt en effekt av förbättrade varuflöden. Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer också framledes uppvisa tydliga säsongsvariationer men förväntas fortsätta stärkas på årsbasis.

Mot bakgrund av stundande lagerflytt och lagerautomation har Bolaget under kvartalet genomfört en nyemission som inbringade 89,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget är sedan tidigare fullfinansierat för den löpande verksamheten, men emissionslikviden ger Bolaget större flexibilitet i val av finansieringsform för planerad automation samtidigt som det ger en stärkt balansräkning. Detta innebär att vi fortsatt kan hålla fullt operativt fokus under ett år då Bolaget tar viktiga steg för att säkerställa en logistiklösning som inte bara medger framtida tillväxt utan också möjliggör effektivitetsförbättringar och lägre hanteringskostnader. Tillträde till det nya lagret sker 1 juli 2017 och därefter kommer överflyttning av logistikverksamheten från nuvarande lager ske successivt under tredje kvartalet. Projektet fortlöper helt enligt plan och installation av automationsanläggningen har påbörjats i det nya lagret i Eskilstuna Logistikpark.

Från och med 2017 har Bolaget valt att kommunicera samlade intäkter istället för tidigare använda nettoomsättning avseende såväl försäljning som beräkningsgrund för relaterade nyckeltal. Bakgrunden till detta är att Bolaget anser att det medför ökad förståelse och transparens för läsaren. Kommande lagerflytt förväntas ge upphov till engångskostnader i storleksordningen 20-25 MSEK under företrädesvis årets tredje kvartal. Bolaget har valt att införa en justerad EBITDA för att på bästa sätt åskådliggöra utvecklingen och öka jämförbarheten i den underliggande affären.

Bolaget fortsätter att utvecklas väl och stärka sin ställning i den nordiska marknaden. Den aktiva kundstocken har vuxit med 130 000 kunder jämfört med föregående år och bolaget har nu drygt 725 000 aktiva kunder. Andra för bolaget viktiga nyckeltal som genomsnittligt antal order per aktiv kund och genomsnittligt ordervärde har också utvecklats positivt jämfört med föregående år och uppgår nu till 1,96 (1,93) order per kund och 508 (503) kr. För en stor del av kunderna, över 40 procent, hade det förflutit mindre än 90 dagar sedan deras föregående transaktion.  Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 154,4 (138,4) MSEK och varulagret är fortsatt kurant, mindre än 15 procent härstammar från tidigare säsong.

Vårt arbete med att leverera marknadens bästa service till våra kunder har fortsatt under kvartalet. Särskilt noterbart är att lanseringen av vårt nya hemleveranserbjudande mottagits mycket väl och redan nyttjas av mer än 20% av våra kunder i Stockholms innerstad. I mars erhöll vi också utmärkelsen "Sveriges bästa e-handelssajt" i Internetworlds årligen återkommande tävling. Detta sporrar oss givetvis att fortsätta sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar i allt vi gör - en viktig ingrediens för fortsatt utveckling och tillväxt."

Johan Ryding, VD

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 har Bolaget fortsatt vinna priser och blivit utsedda till Årets bästa e-handelssajt av Internet World och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/