Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addnode Group

Addnode Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ökat antal aktier och röster i Addnode Group

Antalet aktier och röster i Addnode Group AB (publ) har ökat till följd av den riktade nyemission av B-aktier som styrelsen beslutade om den 18 ju...

08:00 / 29 Jun Addnode Group Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

TILLVÄXT, ÖKAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE I Q1
SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2018
Nettoomsättningen ök...

08:30 / 26 Apr Addnode Group Press release

Interim Report 1 January-31 March 2018

GROWTH, HIGHER EARNINGS AND STRONG CASH FLOW IN Q1
FIRST QUARTER SUMMARY, JANUARY-MARCH 2018
Net sales increased to SEK 737 m (619)...

08:30 / 26 Apr Addnode Group Press release

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Shareholders of Addnode Group Aktiebolag (publ) ("Addnode Group") are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Thursday, 26 April 20...

08:00 / 22 Mar Addnode Group Press release

Kallelse till årrstämma

Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) ("Addnode Group") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 18.00 i Westmansk...

08:00 / 22 Mar Addnode Group Press release

Bokslutskommuniké,1 januari - 31 december 2017

Tillväxt och kraftigt förbättrat resultat i Q4 SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2017 Nettoomsättningen ökade till 777,1 (...

08:30 / 7 Feb Addnode Group Press release