UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bemanningsbolagen på Introduce

10:50 / 27 september 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi screenat fram alla bemanningsbolagen på Introduce. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

Nedan finner du ytterligare information om bolagen.


 

Maxkompetens - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Maxkompetens publicerar imorgon sin kvartalsrapport för Q1 i deras brutna räkenskapsår 2016/2017. Vi räknar med en omsättning på 35,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10,5% och rörelsemarginalen väntas vara svagt positiv och uppgå till 1,5%. Enligt våra prognoser för helåret 2016/2017 så väntas vinst per aktie öka med ca 70% jämfört med föregående år.


 

Poolia - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Senaste rapporten från Poolia kom in starkare än vi räknat med och enligt ledningen råder det högkonjunktur i både Sverige och Tyskland. Utvecklingen hittills under året visar på en klart bättre utveckling jämfört med 2015 och så gör även vår analytikers prognoser för andra halvåret. Aktien handlas just nu kring P/E 15x på 2016 års prognos och 10x på 2017 års estimat.


SJR - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Bolagets rapport kom sent i augusti och visade på en fortsatt stabil utveckling. Vår analytiker gjorde inga större förändringar av sina prognoser och tror alltjämt på en tillväxt om drygt 3% för helåret och en rörelsemarginal på 10,8%. Sett till dessa prognoser handlas aktien till P/E 13,6x. Vi passade på att intervjua bolagets VD Per Ogunro som berättade om kvartalet men framförallt hur branschen förändrats genom åren.


Uniflex Analys Intervju Teknisk Analys

Efter en svagare utveckling än vi räknat med under andra kvartalet justerade vår analytiker ned sina prognoser sett till omsättning och resultat för resten av året. Bolaget har tagit stora kostnader under året för satsningar på marknadsföring och försäljning. Aktien handlas just nu till P/E 15,7x på prognosen för 2016 och blickar vi ytterligare ett år framåt blir siffran 11,7x.