UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg aktivitet hos småbolagens insynspersoner

15:45 / 13 juli 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Jan Friedman, styrelseledamot i 2E Group har köpt 41 173 aktier och ökar därmed sitt innehav till 120 480 st.

Amastens VD David Dahlgren har sålt 10 000 stamaktier och äger efter det 137 000 st.

Hos Greater Than har VDn Liselott Johansson succesivt ökat sitt innehav till 63 824 aktier, genom att i omgångar köpa totalt 1 220 aktier.

Två insiders har köpt i Jays. PR-chefen Urban Kindhult har köpt 58 150 aktier och äger efter det 67 648 st. Även Jonas Andersen (Logistician) har köpt aktier, 25 000 st och äger lika många.

Hos Kontigo Care har tre insynsköp gjorts:

Annika Johansson, ökar till 5 065 aktier genom att köpa 400 st.
Styrelseledamot Juha Thümer ökar till 335 000 st genom att köpa 5 000 st.
Marcus Andersson har köpt 2 826 aktier

MedCaps styrelseledamot Anders Hansen ökar till 504 941 aktier genom att köpa 950 st.

Jim Blomqvist, styrelseordförande i Medica Nord har sålt 414 285 aktier och minskar därmed till 1 519 000 st.

Claes Hallén, styrelseledamot i Lifland Gaming Group AB, helägt av moderbolaget Nordic Leisure,  har ökat till 1 682 888 aktier genom att köpa 11 450 aktier.

SJR har insynspersonen Rebecca Delborg ökat sitt innehav. Hon har köpt 800 st och äger inkl. familj totalt 1 400 st.

Sectras vice VD Simo Pykälistö har minskat till 27 500 aktier genom att sälja 8 367 st.

Hos Starbreeze har flera insiders varit aktiva. VDn Bo Andersson Klint har både sålt och köpt A och B aktier, likaså styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad. Nettohandel har varit följande för Starbreeze insiders:

- Bo Andersson Klint: Har sålt 392 561 A-aktier samt 1 332 163 B-aktier. Han äger efter transaktionerna, 8 856 412 A-aktier och 17 165 783 B-aktier.

- Eva Redhe Ridderstad, har sålt 41 000 A-aktier och köpt 68 132 B-aktier. Hon äger efter det 4 500 A-aktier och 159 132 B-aktier.

- CFO Sebastian Ahlskog äger 24 190 A-aktier och 31 820 B-aktier efter att ha köpa 9 000 A-aktier.