UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys under rapportperioden

14:36 / 30 juli 2012 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa

I Systemair har styrelseledamot Jürgen Zilling, efter att under första delen av juli ha köpt totalt 5500 aktier, plötsligt sålt 2000 aktier i slutet av månaden. Nu får denne inte handla mer i aktien förens efter rapporten den 29:e augusti.

I eWork har en lång rad anställda löst in teckningsoptioner.

I Image Systems har styrelseordförande Thomas Wernhoff fortsatt att aggressivt köpa aktier. Dennes innehav uppgår nu till knappt 12,5% av kapitalet.

I Sectra har Simo Pykälistö sålt totalt 12 433  aktier under tre tillfällen i juli till ett värde av omkring 500 KSEK

I Cision har bolagets avgående Europachef Yann Blandy sålt totalt 14 480 aktier i bolaget under slutet av juli. Efter dessa transaktioner har han inga aktier i bolaget kvar.

I Avonova har två anställda, Göran Landerdahl och Lena Forsaeus, köpt 1587 respektive 1000 aktier i det egna bolaget.

I Elos har bolagets huvudägare Venova AB köp 764 aktier

I ReadSoft har Lars Hörberg ett par dagar efter Q2-rapporten presenterades sålt totalt 2244 aktier i bolaget.

I Midsona har bolagets VD Peter Åsberg utnyttjat sommarens fall i aktien till att köpa totalt 15 500 aktier. Efter dessa transaktioner äger Åsberg 42 152 aktier i bolaget. Köpen skedde strax efter bolagets rapport för det andra kvartalet.