UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

BioGaia - Ny studie med L. reuteri publicerad

12:00 / 10 maj 2010 Article

BioGaia-LogotypeLactobacillus reuteri Protectis minskade symptom i mag-tarmkanalen och förkortade sjukhusvistelsen hos förtidigt födda barn. Studien visade att spädbarn som fick tillägg av L. reuteri Protectis hade signifikant färre symptom i mag-tarmkanalen jämfört med dem som fått tillägg av L. rhamnosus (LGG) och de i kontrollgruppen. Även tiden på sjukhus minskade signifikant bland dem som fick L. reuteri Protectis.

- Vår studie visar tydligt fördelarna med probiotika för förtidigt födda barn. Speciellt övertygande var resultaten för L. reuteri, säger professor Mario Romeo på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Catanias universitet, Italien.

Förutom de positiva resultaten på symptom i mag-tarmkanalen (p<0,05) och längden på sjukhusvistelse (p<0,0001), ledde tillägg av L. reuteri Protectis även till en signifikant minskning av antal dagar med antibiotikabehandling (p<0,05) jämfört med både LGG- och kontrollgruppen.

- Resultaten är mycket intressanta och vi tror att de kommer att ha betydelse för vården av för tidigt födda barn, säger professor Romeo.

Klicka här för att läsa mer om BioGaia och L. reuteri