Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Strategiskt samarbetsavtal för hantering av låg- och medelaktivt avfall

15:15 / 21 May 2024 Studsvik Press release

Uniper och Studsvik har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal om verksamhet i Norden och Baltikum och på utvalda marknader i Europa - Belgien, Spanien, Italien och Portugal.

Att minimera den totala ägandekostnaden är avgörande inom kärnkraftsindustrin, särskilt när det gäller avveckling och avfallshantering. Därför kommer Uniper och Studsvik att kombinera sina erbjudanden för specifika verksamheter på dessa marknader för att kunna erbjuda kunderna kostnadseffektiva lösningar i världsklass med högsta säkerhet, effektivitet och kvalitet i åtanke.

- Nu tar vi ett steg mot att erbjuda kunderna en komplett värdekedja för att avveckla kärntekniska anläggningar. Det inkluderar expertis inom anläggningsdrift och projektledning, avveckling och avfallshantering, säger Johan Svenningsson , ordförande och CEO för Uniper Sweden.

Studsvik och Uniper är två företag med kompletterande styrkor. Uniper har lång erfarenhet av att driva kärnkraftsverksamhet och har dokumenterad expertis inom storskalig avveckling och nedmontering av kärnkraft. Studsvik erbjuder kunskap och teknik som är skräddarsydd för avfallsminimering och behandling, samt betydande praktisk erfarenhet av avvecklingsplanering och genomförande.

- Samarbetet mellan Studsvik och Uniper är en perfekt matchning, då vi är två företag med kompletterande styrkor. Tillsammans strävar vi efter att minska riskerna, spara tid och optimera aktiviteter för avvecklings- och avfallshantering på våra utvalda marknader, säger Camilla Hoflund, Koncernchef och VD för Studsvik.

Partnerskapet omfattar ett exklusivt samarbete på marknaderna i Norden, Baltikum och Belgien kring Studsviks innovativa inDRUM-teknologi, som är en patenterad metod för behandling av drifts- och problematiskt avfall.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, Koncernchef och VD Studsvik AB, 076-002 10 66 för finansiella frågor

Mikael Karlsson, Affärsområdeschef Avfallshantering, 076-002 17 86 för tekniska frågor

Roger Strandahl, Kommunikationsdirektör Uniper Sverige, +46 725 161916

Kort om Uniper

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är Uniper en stor elproducent för industri och samhälle - och garant för trygg och stabil elförsörjning. Uniper har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/