Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

09:55 / 24 May 2022 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument SE0000653230 Aktie
Innehavare Peter Gyllenhammar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 217 759
Antal rösträtter 1 217 759
 
Transaktionen
Datum 2022-05-23
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 251 671
 - direkt innehavda rösträtter 130 671
 - indirekt innehavda rösträtter 1 121 000
Andel
 - aktier 15,23 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,59 %
 - indirekt innehavda rösträtter 13,64 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,23 % 1 251 671
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,23 % 1 251 671
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Bronsstädet AB
 - antal rösträtter 1 121 000
 - andel av rösträtter 13,64 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 251 671
 - andel av rösträtter 15,23 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/