Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Ny chef för Studsviks affärsområde Scandpower

15:00 / 9 April 2021 Studsvik Press release

Robert Whittle utses från den 12 april 2021 till affärsområdeschef för Scandpower. Han har global erfarenhet från högteknologiska mjukvaruföretag och har arbetat flera år inom kärnkraftsindustrin.

Han kommer att ingå i Studsviks koncernledning.

"Robert Whittle har arbetat mer än 30 år med affärsutveckling och innovation av mjukvara. Han har också betydande erfarenhet av att skapa tillväxt vilket är idealiskt för denna position. Jag välkomnar Robert till sin position på Studsvik",säger Camilla Hoflund, VD Studsvik.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, koncernchef Studsvik, 0760-02 10 66

 

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl. 15:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/