Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik tecknar avtal i Kina med ett sammanlagt ordervärde på 100 MSEK

15:45 / 28 August 2020 Studsvik Press release

Affärsområde Bränsle- & materialteknik har tecknat avtal med två kunder i Kina. Avtalen öppnar en av världens största och snabbast växande kärntekniska marknad för affärsområdet.

Bränsle- och materialteknik har under 5 år arbetat med kinesiska kraftbolag och myndigheter inom internationella forskningsprojekt. De avtal som nu tecknats skapar förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer och strategiska samarbeten. Tjänsterna genomförs 2020 till 2022 och ger en förbättrad basbeläggning inom affärsområdet.

Studsvik har världsledande laboratorier utformade för behandling och undersökning av bestrålade reaktormaterial och kärnbränsle samt mångårig erfarenhet av internationella transporter.

"Kina är en strategiskt viktig marknad för hela koncernen. Det är mycket glädjande med detta genombrott som bidrar till en fortsatt utbyggnad av kärnkraften i Kina där kärnkraften spelar en viktig roll i klimatomställningen", säger koncernchef Camilla Hoflund.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 076-002 10 66 eller

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 525 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/