Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB och Kobe Steel, Ltd. bildar ett joint-venture i Japan med fokus på design av anläggningar för hantering av japanskt radioaktivt avfall

08:45 / 25 April 2016 Studsvik Press release

Studsvik och Kobe Steel Ltd har signerat ett avtal om att bilda ett joint venture ("KOBELCO STUDSVIK Co Ltd") fokuserat på att leverera design och teknik-lösningar baserat på Studsviks know-how till kunder i Japan för hantering av det japanska radioaktiva avfallet. Bolaget kommer att ägas till 51 % av Kobe Steel och 49 % av Studsvik.

Avtalet innebär att Studsviks breda design- och teknikerfarenhet inom avfallshantering inklusive Studsviks patenterade THOR-teknologi för hantering av radioaktivt avfall och metallåtervinning förs samman med Kobe Steels industri- och leveranskapacitet i Japan. Kobe Steel har, som ett av de större industriföretagen, stöttat den japanska kärnkraftsindustrin under många årtionden. Det senaste projektet inkluderade bygget av en ny anläggning för avfallsförbränning vid Fukushima Daichi. Studsvik och Kobe Steel har under många år samarbetat för att utveckla den japanska marknaden för avfallshantering

"Studsvik ser positivt på möjligheterna att växa på den japanska avfallshanterings-marknaden, och vi är glada över att kunna bygga vidare på vår långvariga relation med Kobe Steel. Vårt joint-venture är en del av Studsviks strategi att växa i områden där vi är tekniskt ledande", säger Studsviks VD Michael Mononen.

"Ett av målen i vår strategi fram till 2020 är att verkställa ytterligare initiativ inom området avfallsbehandling i samband med avvecklingen av kärnkraft", säger Shohei Manabe, Director and Senior Executive Officer, på Kobe Steel. "Synergieffekten från det gemensamma bolaget med Studsvik ger oss en utmärkt möjlighet att tillhandahålla lösningar för behandling och slutförvar av radioaktivt avfall från avställda anläggningar inklusive behandling och återvinning av metaller och samtidigt kommer detta även att avsevärt bidra till hållbarhetsarbetet", säger Manabe.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, CEO Studsvik, tfn, 0155-22 10 86

Eller

Pål Jarness, CFO Studsvik, tfn, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade konsulttjänster samt tjänster inom bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016 kl 08:45.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/