Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik offentliggör obligationsprospekt och ansöker ominregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

16:15 / 11 March 2016 Studsvik Press release

Studsvik offentliggjorde den 16 februari 2016 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 350 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 22 februari 2019 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6,50 procentenheter.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 15 mars 2016. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.studsvik.se och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 kl 16:15.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/