Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks bokslutskommuniké för januari - december 2015

08:30 / 2 February 2016 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet minskade till 241,9 (247,8) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 5 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet minskade till 1,3 (12,2) Mkr.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 8,0 (27,7) Mkr.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Studsvik introduce.se aktieanalys

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 09:30 idag enligt separat
utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2016, kl 08:30.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/