Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

10:28 / 19 February 2016 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument Ordinary Shares
Innehavare Peter Gyllenhammar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 390 623
Antal rösträtter 390 623
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-02-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 415 623
 - direkt innehavda rösträtter 415 623
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,05 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,05 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,05 % 415 623
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,05 % 415 623
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Peter Gyllenhamamr AB
 - antal rösträtter 415 623
 - andel av rösträtter 5,05 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 415 623
 - andel av rösträtter 5,05 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Peter Gyllenhammar
 - telefon 0812051011
 - mejl peter@pg-ab.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/