Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avtal med AREVA om THOR-tekniken

08:55 / 20 December 2016 Studsvik Press release

Studsvik har tecknat avtal med AREVA om fortsatta konsulttjänster avseende användningen av Studsviks THOR-teknik på AREVAs nya anläggning för behandling av nitrat (TDN) som ska byggas i Malvési nära Narbonne, Frankrike. I samband med att avtalet tecknades erhöll Studsvik en royalty på 18 Mkr.

"Valet av Studsviks THOR-teknik och konsultuppdraget för design av TDN-processen är resultatet av flera års nära samarbete mellan Studsvik och AREVA. Projektet i Malvési är ytterligare ett exempel där Studsviks erfarenhet och teknik löser komplexa problem och skapar betydande kundvärde", säger Michael Mononen, VD Studsvik AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Mononen, VD Studsvik AB, tfn 0155-22 10 86, eller

Pål Jarness, Ekonomidirektör Studsvik AB tfn, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:55 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/