Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Tidpunkten för Studsvik ABs bokslutskommuniké 2015 tidigarelagd

10:15 / 29 January 2016 Studsvik Press release

Tidigare meddelat datum för Studsvik ABs bokslutskommuniké för 2015 har ändrats. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 2 februari 2016. I samband med bokslutskommunikén kommer en telefonkonferens att hållas enligt separat pressmeddelande.

Stockholm den 29 januari 2016

STUDSVIK AB

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl 10:15.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/