Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik och italienska SOGIN tecknar avtal om behandling av lågaktivt avfall från Caorso

08:31 / 27 July 2009 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat avtal om behandling av organiskt lågaktivt
avfall från italienska SOGIN. Ordervärdet uppskattas till MSEK 73.
"Med ordern från SOGIN tar Studsvik ett första steg in på den
italienska marknaden. Ordern visar tydligt på Studsviks möjligheter i
den renässans som den globala kärnkraftsindustrin genomgår", säger
Studsviks VD Magnus Groth.
Ordern avser behandling av cirka 270 ton lågaktivt organiskt avfall
från den italienska kärnkraftanläggningen Caorso vid
Studsvikanläggningen.
En 18 månader karaktäriseringsfas startar andra halvåret 2009 för att
verifiera att tekniska och administrativa processer möter SOGINs och
de italienska myndigheternas krav. Den efterföljande fullskaliga
behandlingen väntas ta 24 månader att genomföra. När behandlingen är
slutförd kommer restavfallet att återföras till Italien.
"Avtalet med Studsvik om behandling och volymreduktion av det
lågaktiva avfallet gör det möjligt för SOGIN att påskynda
avvecklingsarbetet vid Caorso" säger SOGINs VD Massimo Romano.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, tel 0155-22 10 86 eller
mobil 0709-67 70 86

Gabriele Mazzoletti, Director of Regulatory Public Affairs &
Communication at SOGIN, tel. +39 06 83040218Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Kort om SOGIN
SOGIN, Società Gestione Impianti Nucleari, är det företag som
hanterar avvecklingen av de italienska kärnkraftverken. Det tillämpar
högsta internationella standard och använder de mest avancerade
industriella teknologierna.