Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik avtalar med R & R om att överta logistikrörelse

08:57 / 3 April 2009 Studsvik Press release


Studsvik har nått en principöverenskommelse om att överlåta sin
logistikverksamhet i USA till R&R Trucking. Överenskommelsen ger
Studsvik möjlighet att i samverkan med R&R Trucking erbjuda sina
kunder högklassiga transporttjänster.

R&R Trucking kommer att överta och driva Studsviks fordonsflotta som
är utformad för transport av radioaktivt material. Enligt avtalet
övertar R & R Trucking även leasingavtalen för Studsviks 20 fordon.

Affären positionerar R & R Trucking som den största leverantören av
transporter till den amerikanska kärnkraftsindustrin. Genom att
samordna de båda företagens transporter kommer R & R Trucking att
kunna öka effektiviteten i den kombinerade fordonsflottan och höja
servicenivån för Studsviks kunder.

"Avtalet med R&R innebär att vi kan erbjuda våra kunder högklassiga
kostnadseffektiva logistiktjänster som är ett viktigt komplement till
vår kärnverksamhet inom avfallshantering, säger Studsviks VD och
koncernchef Magnus Groth.

"Den här är ett utmärkt exempel på en riktigt bra strategisk allians,
som vi har har stora förväntningar på" säger Jeff Herr, VD och
koncernchef R&R Trucking.

Studsviks logistikverksamhet har, trots att omfattande åtgärder
vidtagits, fortsatt att redovisa förlust. Under första kvartalet har
verksamheten också drabbats av en kundförlust på USD 1,2 miljoner
(SEK 10,2 miljoner).
R & R Trucking är Nordamerikas ledande specialspeditör som erbjuder
heltäckande transportlösningar för alla typer radioaktivt och annat
farligt avfall för USA:s energidepartement, försvarsdepartement och
andra statliga och kommersiella verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, tel 0155-22 10 86 eller
mobil 0709-67 70 86
Lewis Johnson, chef Studsvik USA, tel +1 404 497 4911 eller
mobil +1 678 549 8958


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling teknik och
underhållstäjnster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.