Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik avyttrar SVAFO till kärnkraftproducenterna

08:34 / 9 March 2009 Studsvik Press release


De fyra kärnkraftbolagen OKG AB, Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB
och Barsbäck Kraft AB tar över ägandet av Studsviks dotterbolag AB
SVAFO. SVAFO är ett icke-kommersiellt företag vars uppgift är att ta
hand om historiskt radioaktivt avfall främst från statlig
forskningsverksamhet. Avyttringen medför ingen resultatpåverkan för
Studsvik.

SVAFO bildades för att ansvara för samordning och omhändertagande av
historiskt avfall enligt den så kallade Studsviklagen. Verksamheten
finansieras genom en särskild avgift på el producerad i de svenska
kärnkraftverken. Kärnkraftverkens ägare tar nu gemensamt över ägandet
av SVAFO.

"Detta är en naturlig ägarförändring som medför att Studsvik fullt ut
kan koncentrera sig på kommersiell verksamhet", säger Magnus Groth,
VD och koncernchef för Studsvik.

Även den avställda R2-reaktorn finansieras via Studsvikslagen. Därför
skall även den snarast möjligt överlåtas från Studsvik till SVAFO.
Den överlåtelsen kräver att regeringen beviljar SVAFO kärntekniskt
tillstånd.

Överlåtelsen av SVAFO sker till bokfört värde utan kvarvarande
förpliktelser för Studsvik avseende de överlåtna aktierna och
anläggningarna. SVAFO omsatte 2008 SEK 72 miljoner.

I SVAFO:s uppdrag ingår bland annat återställning efter uranbrytning
i Ranstad, omhändertagande av radioaktivt avfall på Studsvikområdet,
att avveckla de avställda reaktorerna i Ågesta och Studsvik (R2) samt
andra kärntekniska anläggningar på Studsvikområdet, varav några ännu
är i drift. Uppdraget löper till 2045, då det förväntas vara
slutfört.

För ytterligare information:
Magnus Groth, VD och koncernchef, telefon 0155-22 10 86 eller 0709-67
70 86Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.