Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Valberedning i Studsvik

12:16 / 2 November 2009 Studsvik Press release


Inför årstämman 2010 har Studsviks valberedning följande
sammansättning:

Jan Barchan, Briban Invest AB
Peter Rudman, Nordeas Fonder
Bill Tunbrandt, representant för familjen Karinen
Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande


Valberedningens uppgift är bland annat att ge förslag till årsstämman
beträffande styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden.

Årsstämma i Studsvik hålls den 29 april 2010.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Ullberg, Styrelseordförande Studsvik, tel 08-679 78 08 eller
070-632 63 71.Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.