Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Bestrålat provningsmaterial skeppas till Studsvik under november

16:36 / 6 November 2009 Studsvik Press release


Studsvik Nuclear AB kommer att ta emot en transport av bestrålade
stålprover från Storbritannien för laboratorieundersökningar.
Materialet, som är icke klyvbart, kommer att skeppas med MS Atlantic
Osprey och anländer till Studsvikanläggningen i mitten av november.

Efter undersökningarna kommer materialet att återsändas till
Storbritannien.

Ansvariga myndigheter i Storbritannien och Sverige har lämnat
erforderliga tillstånd för transporten och undersökningarnas
genomförande.

För ytterligare information vänligen kontakta
Magnus Arbell, VD Studsvik Nuclear AB, tfn 0155-22 10 50.


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.