Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

08:45 / 22 January 2009 Studsvik Press release


Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 22 april
att föreslå omval av ledamöterna Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Lars
Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson och ordföranden
Anders Ullberg.

Valberedningens ledamöter är:
Anders Oscarsson, SEB Fonder (valberedningens ordförande)
Jan Barchan, Briban Invest
Frank Larsson, Handelsbanken Fonder
Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets webbplats.


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.