Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast går med i Hydrogen Europe

08:00 / 27 May 2024 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

[Stockholm, 27 maj 2024] – SinterCast meddelar att de har blivit accepterade som företagsmedlem i Hydrogen Europe, den ledande organisationen som representerar företag och intressenter baserade i Europa, engagerade i att driva på global koldioxidneutralitet genom att påskynda den europeiska vätgasindustrin. SinterCast kommer att arbeta tillsammans med de över 500 företags- och regionala medlemmarna i Hydrogen Europe för att främja fördelarna med vätgas och implementera lösningar för produktion, distribution och användning av vätgas, vilket leder mot ett samhälle med nettonollutsläpp.

“Vårt medlemskap i Hydrogen Europe är i linje med vår strategi att bidra till utfasning av fossila bränslen för tunga fordon och utrustning för off-road användning", sa Dr Vítor Anjos, Operations Director på SinterCast. "Vi har lång erfarenhet av att förbättra prestanda och bränsleeffektivitet hos förbränningsmotorer. Vi tror att vår expertis inom material kan bidra till tidig adoption av effektiva förbränningsmotorer med hög kompression och direktinsprutning (HPDI) som använder vätgas som bränsle, och dra nytta av kompaktgrafitjärn (CGI) som den optimala lösningen för robusta motorblock och cylinderhuvuden. HPDI-vätgasmotorer möjliggör att SinterCast bidrar för evigt".

“Vätgas blir snabbt den ledande kandidaten för transporter med nettonollutsläpp, särskilt för tunga fordon i fjärrtrafik som utgör mer än 50 % av vår produktion. Utökad produktion, distribution och påfyllning av vätgas möjliggör inte bara tillväxt av högeffektiva HPDI vätgasmotorer, utan även en indirekt utökning av flytande nettonoll bränslen som utvinns från vätgas och koldioxidfångst. Dessa förnybara bränslen är en viktig del av lösningen för utsläppsfria tillämpningar på vägar och i terräng, inklusive CO2-reduktion i den befintliga äldre fordonsflottan", sa Dr Steve Dawson, VD och koncernchef för SinterCast. "Vi är glada att bli omfamnade som medlemmar i Hydrogen Europe, att samarbeta med våra kollegor i fordonsindustrin och med våra OEM-slutanvändare för att hjälpa till att forma en framtid med utsläppsfria transporter”.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

Hydrogen Europe är den ledande organisationen som representerar europabaserade företag och intressenter som är engagerade i att röra sig mot en koldioxidneutral ekonomi. Med fler än 500 medlemmar, inklusive 25 EU-regioner och 30 nationella föreningar, omfattar de hela värdekedjan i det europeiska vätgasekosystemet, med avsikten att driva på global koldioxidneutralitet genom att påskynda den europeiska vätgasindustrin. För mer information: https://hydrogeneurope.eu/

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och inom industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/