Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast fortsätter sin starka utveckling i april

10:59 / 7 May 2024 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

 ·  April levererar den näst högsta serieproduktionen någonsin
·  Serieproduktionen ökade med 23 % jämfört med samma period föregående år
·  Rekord i varje månad i januari, februari, mars och april
 
[Stockholm, 7 maj 2024] – Serieproduktionen fortsätter att visa stark utveckling då april markerade den fjärde rekordmånaden i följd för SinterCast. Med en produktion på 4,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt var april även den näst högsta serieproduktionsmånaden någonsin. Sammantaget blev volymen för de första fyra månaderna 4,0 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket innebar en tillväxt på 23 % jämfört med samma period föregående år.
 
“Efter nyårshelgerna i januari, sommaruppehåll för våra kunder på södra halvklotet i februari och en tidig påsk i mars, gav april den första fullständiga månaden på året för att verkligen visa vår nuvarande marknadsefterfrågan. Med andra kvartalets goda start, bekräftas vår tillförsikt om fortsatta kvartalsvisa produktionsökningar jämfört med samma period föregående år till tretton på varandra följande kvartal,” sade Dr Steve Dawson, VD och koncernchef för SinterCast. “April gjorde skillnad för vår installationskampanj 2024. Vi gjorde goda framsteg med våra pågående diskussioner om nya installationer och uppgraderingar, och våra ingenjörer förbereder sig för en hektisk andra halva av 2024 i fält. De fortsatta diskussionsframstegen om installationer förstärker vårt förtroende att överträffa våra årliga historiska installationsintäkter om 8 MSEK under 2024.”
 
För mer information:
 
Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel:  +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com
 
 Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 11:00 CET.
 
SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och inom industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com
 
SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/