Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsredovisning 2023

08:00 / 22 March 2024 SinterCast Press release

  • SinterCast årsredovisning 2023 publicerad
  • Årsstämma 2024 kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2024

[Stockholm, 22 mars 2024] – Årsredovisningen för 2023 – i engelsk och svensk version – har godkänts av styrelsen för SinterCast. Årsredovisningen 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format och XHTML-format (endast svensk version) på www.sintercast.com. Årsredovisning 2023 publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). Formatet för rapporten är Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). I enlighet med kraven i ESEF har årsredovisningen 2023 försetts med XBRL-taggar. Årsredovisningen innehåller Vd-ord, förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt de finansiella rapporterna.

Årsstämman 2024 för SinterCast AB (publ) kommer att hållas kl. 15.00, tisdagen den 21 maj 2024, i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.
 
För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Denna information är sådan information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl. 08.00 CET.
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

Show original from Aktietorget

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/