Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Positiv start för SinterCast

13:00 / 6 March 2024 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

• Serieproduktion upp 27 % efter de första två månaderna, jämfört med samma period föregående år
• Produktionsrekord slogs för både januari och februari
• Första kvartalet på väg att bli det tolfte ökningskvartalet jämfört med samma kvartal i tidigare perioder

[Stockholm, 6 mars 2024] – Serieproduktionen fick en stark start, med nya rekord för både januari och februari. Produktionen i januari låg 18 % över det tidigare januarirekordet, som sattes 2023. Produktionen i februari var 27 % över det tidigare februarirekordet, som sattes 2020, precis innan covid-nedstängningarna.

Produktionsvolymen de första två månaderna ökade med 27 %, jämfört med samma period föregående år, vilket ger en tydlig indikation om ett tolfte ökningskvartal i följd, jämfört med samma kvartal i tidigare perioder. Med 3,9 miljoner motorekvivalenter, är de första två månaderna även 4 % högre än det fjärde kvartalet 2023, efter återgången till normal produktion vid en stor produktionslinje efter ett fem veckors orelaterat stopp under november och december.

”Det är en riktigt positiv start. Januari är alltid lägre på grund av nyårshelgerna och det södra halvklotets sommarstängningsperiod, då vår största kund är baserad i Brasilien. Att uppnå 3,7 miljoner motorekvivalenter i januari och 4,1 miljoner i februari ger en flygande start på 2024. Vi ser nu fram emot mars, och att förlänga vår svit av tolv på varandra följande kvartal med tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal tidigare perioder”, sa Dr Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. "Vi är även nöjda över den positiva starten på vår installationskampanj 2024. Normalt har installationsbeställningarna en tyngdpunkt mot andra halvåret, men vi har redan mottagit beställningar för utökad funktionalitet vid några befintliga installationer, och pågående diskussioner för nya installationer är i ett framskridet skede. Detta tidiga momentum förstärker vår ambition att överträffa vår historiska installationsintäkt om cirka 8 miljoner kronor under 2024”.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024 kl. 13:00 CET.
 
SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och inom industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com
 
SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/