Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast rapporterar 13% ökning av helårsintäkterna

11:00 / 24 January 2024 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

[Stockholm, 24 januari 2024] – Med fördel av en 6,3 % ökning i serieproduktionen för helåret, stark försäljning av förbrukningsvaror, en ökning med 76 % av intäkterna från installationer och gynnsamma växelkurser, avslutade SinterCast 2023 med en 13 % ökning av intäkterna. Helårsintäkterna uppgick till 135,4 MSEK (118,7 MSEK), varav 95 % kom från återkommande intäkter relaterade till produktionsavgiften, förbrukningsvaror och licensavgifter för mjukvara.

Den starka omsättningstillväxten, i kombination med initiala kostnadsreduceringar, resulterade i en rörelsemarginal på 31,3 % (25,8 %), vilket utgör ett bra första steg om att överstiga det publicerade marginalmålet om 40 % år 2028. Lönsamhetsökningen ger styrelsen möjligheten att för fjortonde året i rad föreslå ökad ordinarie utdelning, på väg mot målet om ökad utdelning 25 år i rad. Styrelsens förslag till utdelning kommer att publiceras tillsammans med helårsresultatet den 28 februari 2024.

Under 2023 ledde tillväxten i serieproduktionen till fyra kvartalsrekord och utökade serien av kvartalsvisa ökningar, jämfört med motsvarande kvartalet föregående år, till elva i följd. Tunga fordon bidrog mest med en helårsökning på 16 % och uppgår till 51 % av den totala serieproduktionen. Serieproduktionen för både fjärde kvartalet och helåret avslutades på 3,7 miljoner motorekvivalenter i helårstakt, vilket innebar en ökning på 6,3 % för helåret. Serieproduktionen i november och december var lägre än förväntat på grund av ett underhållsstopp i en större produktionslinje, orelaterat till CGI eller SinterCast. Trots minskningarna vid årets slut uppgick serieproduktionen under årets andra hälft till 4,0 miljoner motorekvivalenter i genomsnitt, vilket återbekräftar milstolpen på fyra miljoner som nåddes i juni.

"Starka resultat på papperet och betydande bidrag på vägarna. Med över 95 % av vår serieproduktion från tunga fordon, pickuper och industriutrustning, uppskattar vi att förbättrad bränsleekonomi från de fordon som använder vår teknik sparade ungefär 9 miljoner ton CO2 under 2023. Detta ökar vårt kumulativa bidrag sedan starten av vår serieproduktion 1999 till 59 miljoner ton, vilket är ett viktigt steg mot vårt mål att minska 100 miljoner ton CO2 till 2028," sa Dr. Steve Dawson, Vd och koncernchef för SinterCast. "Med starka resultat bakom oss ser vi nu fram emot fortsatt omsättningstillväxt 2024. Tack vare GIFA-världsutställningen för gjuteriindustrin i juni 2023 inleder vi det nya året med en installationspipeline som är starkare än vanligt, vilket ger möjlighet att överträffa vårt historiska genomsnitt på 8 MSEK i installationsintäkter under 2024.”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och inom industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2024 kl. 11:00 CET.

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/