Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast passerar milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter

17:30 / 5 July 2023 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

  • Rekordproduktion på 4,1 miljoner motorekvivalenter i juni
  • Rekordproduktion på 3,7 miljoner motorekvivalenter i andra kvartalet
  • Nio kvartal i följd med ökad produktion jämfört med samma kvartal i tidigare perioder

[Stockholm, 5 juli 2023] – Serieproduktionen når nytt rekord på 4,1 miljoner motorekvivalenter i juni och passerar för första gången milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter. Serieproduktionen på 4,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat i årstakt uppnås efter att maj gav 3,9 miljoner motorekvivalenter och avslutar produktionsvariationerna under årets första fyra månader. Trots en produktion på 3,1 miljoner i april, slutade andra kvartalet på 3,7 miljoner motorekvivalenter och gav därmed ett nytt kvartalsrekord, samt förlängde sviten till nio efterföljande kvartal med ökad produktion, jämfört med samma kvartal i tidigare perioder. Satt i perspektiv stannade serieproduktionen under andra kvartalet på 12 % över det volatila första kvartalet och 6 % över helåret 2022.

Även volymen av provtagningskoppar ökade under andra kvartalet till 49 500 enheter. Andra kvartalets volym representerar en ökning med 50 % jämfört med första kvartalet (33 100) och återgår därmed till årstakten under 2021 och 2022, på cirka 200 000 provtagningskoppar. Ökningen under andra kvartalet indikerar att kunderna till stor del avslutat sina ansträngningar att begränsa beställningar och nu återställer minimilager, som följd av normaliserade globala försörjningskedjor.

”Med en stadig produktion från alla våra större program och ökad ramp hos några av de nya produktionsprogrammen, satte maj och juni stopp för den volatila starten på 2023 och etablerar fyra miljoner som vår nya normalnivå, säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. "Från vår första serieproduktion 1999, behövde vi sexton år för att passera tvåmiljonersbarriären under 2015. Nu har vi dubblerat vår produktion, till fyra miljoner motorekvivalenter, på halva den tiden. Nu när vi uppnått fyra miljoner, tar vi sikte på fem miljoner."

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2023 kl. 17.30 CET

END

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/