Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari - mars 2023

08:00 / 26 April 2023 SinterCast Press release

Efter en trög start, mars tredje bästa månaden någonsin

Första kvartalet 2023
•Periodens omsättning: 26,4 MSEK (28,1 MSEK)
•Rörelseresultat: 6,5 MSEK (8,0 MSEK)
•Resultat per aktie: 0,89 SEK per share (1,12 SEK per share)
•Kassaflöde från verksamheten: 8,8 MSEK (-1,4 MSEK)
•Bästa första kvartal någonsin; 3,3 miljoner motorekvivalenter
•Produktionsrekord fem kvartal i följd
•Ökning av ny produktutveckling och långsiktiga tillväxtmöjligheter
•Fler installationsdiskussioner; positiva utsikter för installationer 2023-2025
•Installationsbas: 57 (54) installationer, varav 25 [24] helautomatiska system, 25 [24] minisystem och sju [sex] spårbarhetssystem) i 13 (14) länder

Vd:s kommentarer

Trög start bakom oss, positiva framtidsutsikter
Även om första kvartalet blev det femte kvartalet i följd med produktionsrekord, var ändå årets inledning en besvikelse. Efter en januariproduktion på 3,1 miljoner motorekvivalenter i årstakt, på grund av nedstängningar vid årsskiftet och 3,0 miljoner i februari som en följd av semesterperiod hos några av våra större kunder, steg serieproduktionen till 3,8 miljoner under mars som därmed blev den tredje bästa månaden någonsin. Den höga produktionen i mars stärkte volymen för det första kvartalet till 3,3 miljoner motorekvivalenter och gav därmed en ökning på 3 % jämfört med samma period föregående år och är ett positivt steg mot milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter.

Utöver den lägre produktionen i januari och februari minskade dessutom utleveranser av provtagningskoppar med 33 % jämfört med samma period föregående år, från 48 800 till 32 900. Minskningen är inte sammankopplad med framtida produktionsbehov, snarare med ordertajming och kunders försök att återgå till minimal lagerhållning som följd av en normalisering i den globala leveranskedjan. Produktionsökningen, tillsammans med de minskade utleveranserna av provtagningskoppar, gav en 6 % minskning av intäkterna jämfört med samma period föregående år och en motsvarande minskning i rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år.

Då serieproduktionen under första kvartalet var lägre än förväntat, fördröjs målsättningen fyra miljoner motorekvivalenter ytterligare och det är troligt att målet och milstolpen om fem miljoner motorekvivalenter innan slutet av 2024 också blir fördröjt. Trots dessa fördröjningar är vi förvissade om att fortsätta leverera tvåsiffrig tillväxttakt och att nå till, och bortom, milstolpen fem miljoner. Utveckling av nya program och dess möjligheter har verkligen tagit fart det senaste året. Till följd av nya utvecklingsaktiviteter i var och en av våra sektorer; personvagnar, tunga fordon och industriell kraft, har vi en målsättning på milstolpen sju miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, med fortsatt tillväxt fram till och bortom 2030.

Utsikterna för serieproduktion på kort sikt är positiva. På vår hemmamarknad i Sverige gav produktionsökningen av Scanias nya 13-litersmotor nya tillkommande volymer under första kvartalet och tillväxten förväntas öka under hela året. Motorleveranser till Navistar påbörjades under det första kvartalet och produktionen kommer fortsätta att växa under 2024 och 2025 genom att volymen ökar och genom att resterande bolag inom Traton-koncernen introducerar motorn, vilket innebär en tillväxt av en miljon motorekvivalenter när full volym är nådd. Utsikterna i USA, vår största marknad, är också positiva med säljstart av Fords super-duty pickup med ny årsmodell under första kvartalet, förbättrad tillgång till halvledare och en ökning av nybilsförsäljningen med 8 % jämfört med samma period föregående år. Även utsikterna i Kina fortsätter att förbättras då Scania uppför en ny tillverkningsanläggning och då First Automobile Works (FAW) fortsätter utvecklingen av nya 11-liters och 13-liters motorer. Med en produktion av tunga fordon motsvarande hela den europeiska eller amerikanska marknaden, innebär utvecklingen hos FAW, med nya motorer för tunga fordon med SinterCast CGI, möjligheter till mer än en miljon nya motorekvivalenter.

Uppgång i installationsplanering ger positiva utsikter
Utsikterna för installationsintäkter på kort sikt fortsätter att förbättras då det pågår flera diskussioner för nya CGI-processtyrningssystem och för uppgraderingar gällande kapacitet och funktion. I dessa utsikter inkluderas installationen av ett System 4000 vid Dongfeng Auto-gjuteriet i Kina, som tidigare annonserats och som nu beräknas installeras under det tredje kvartalet. Även om de potentiella installationerna ännu inte är tidsbestämda, väntas dessa möjligheter ge en återgång till genomsnittliga installationsintäkter under perioden 2023 till 2025 på cirka 8 miljoner kronor per år.

Parallellt med diskussionerna för nya installationer kommer SinterCast också att medverka på GIFA World Foundry Trade Fair, 12-16 juni 2023. Som världens största mässa för gjuteribranchen, anordnad vart fjärde år i Düsseldorf, ger GIFA 2023 SinterCast möjlighet att visa upp sina processtyrnings- och spårbarhetssystem för den globala gjuteriindustrin.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

För mer information kontakta:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/