Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober - december 2021

08:00 / 8 February 2022 SinterCast Press release

Fortsatt tvåsiffriga tillväxtutsikter

Fjärde kvartalet 2021
· Periodens omsättning: 29,6 MSEK (32,9 MSEK)
· Rörelseresultat: 7,8 MSEK (9,3 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,0 SEK per aktie (1,3 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 4,7 MSEK (6,3 MSEK)
· Högsta decemberproduktionen någonsin; upp 25 % gentemot 2020 och 20 % gentemot 2019
· Högsta fjärde kvartalet för mätkoppsleveranser, ger en helårsomsättning på 208 700
· Fjärde kvartalets installationsintäkter överstiger de första tre kvartalen

Helår 2021
· Periodens omsättning: 107,4 MSEK (95,4 MSEK)
· Rörelseresultat: 31,5 MSEK (21,7 MSEK)
· Resultat per aktie: 4,6 SEK per aktie (3,1 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 33,4 MSEK (22,1 MSEK)
· Utdelning: Föreslagen ordinarie utdelning om 4,50 SEK per aktie (4,00 SEK per aktie) och en extra utdelning på 0,50 SEK (0,00 SEK per aktie), vilket representerar en utdelning på 35,5 MSEK (28,4 MSEK), utbetalas i två lika stora utbetalningar
· Installationsbas: 55 (54) installationer i 14 länder (25 [24] helautomatiska system, 24 [25] mini-system och sex [fem] spårbarhetssystem)

Serieproduktion*
Med den starkaste decembermånaden någonsin slutade serieproduktionen för det fjärde kvartalet på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, 19 % högre än fjärde kvartalet 2020 och en tangering av det tidigare rekordet för ett fjärde kvartal, satt 2019. Serieproduktionen för helåret uppgick till 3,1 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en ökning på 24 % jämfört med 2020.

Vd:s kommentarer

Flera samstämmiga indikatorer stärker utsikter om tvåsiffrig tillväxt
Serieproduktionen slutade starkt då många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan, vilket gav den högsta decembermånaden någonsin. Produktionen i december uppgick till 3,0 miljoner motorekvivalenter; 25 % högre än december 2020 och 20 % högre än tidigare decemberrekordet på 2,5 miljoner, vilket sattes 2019, innan Covid. Serieproduktionen för fjärde kvartalet slutade på 3,1 miljoner motorekvivalenter, en ökning med 19 % gentemot fjärde kvartalet 2020 och en tangering av det tidigare rekordet för ett fjärde kvartal, satt 2019. Med 52 400 levererade mätkoppar var även mätkoppsvolymen rekordhög för ett fjärde kvartal, vilket gav ett helårsrekord på 208 700 mätkoppar, 6 % högre än det tidigare rekordet från 2018.
 
Serieproduktionen för helåret uppgick till 3,1 miljoner motorekvivalenter, en ökning med 24 % gentemot 2020. Volymen 2021 var dock 6 % lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner, innan Covid. Baserat på branschdata och kundfeedback uppskattar vi att halvledarbristen och andra utmaningar i leveranskedjan påverkade helårsvolymen 2021 med cirka 10 %. Ser vi framåt innebär kombinationen av uppdämd marknadsefterfrågan, förbättrade leveranskedjor, starka volymer för mätkoppsordrar, den kommande produktionsstarten av tunga fordon på Scania och First Automobile Works, och ytterligare CGI-program som kommer i drift, att våra tvåsiffriga tillväxtutsikter stärks, vilket ger möjlighet att nå milstolpen på månatliga fyra miljoner under 2022 med ambitionen att nå fem miljoner under 2024.
 
Starkt årsslut för installationer
Efter en svår start på året för internationella resor och kundbesök, intensifierades installationsaktiviteten under fjärde kvartalet med driftsättningen av ett System 4000 vid det nya Impro-gjuteriet i Mexiko och en Ladle Tracker-installation vid Hyundai-gjuteriet i Korea. Även två nya funktionalitetsuppgraderingar implementerades på befintliga kundinstallationer. Utvecklingen under det fjärde kvartalet bidrog till att installationsintäkterna ökade från 4,2 MSEK vid slutet av tredje kvartalet till 8,5 MSEK vid årsslutet, överträffande det tioåriga historiska genomsnittet på 8,3 MSEK. Tillsammans bidrog fjärde kvartalets starka resultat för serieproduktion, mätkoppsleveranser och installationer till en helårsomsättning på 107,4 MSEK, vilket innebär en ökning med 13 % gentemot 2020. Sett i ett vidare perspektiv gynnades intäkterna för 2020 av rekordstora installationsintäkter på 16,6 MSEK, med 9,8 MSEK under fjärde kvartalet. De höga installationsintäkterna under 4Q20 gjorde att intäkterna minskade med 10 % jämfört med samma period föregående år, trots förbättringarna i serieproduktion och förbrukningsmaterial. Exklusive installationer var intäkterna för fjärde kvartalet 9 % högre medan helårsintäkterna var 25 % högre än 2020.
 
Diskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem. Utöver dessa aktuella installationsmöjligheter undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin, och för att bredda produktportfölj och produktionsbas.

För mer information kontakta:
 
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 08:00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/