Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Preliminärt resultat 2021

08:45 / 17 January 2022 SinterCast Press release

  • Omsättningen för helåret uppgår till 107,4 MSEK, upp 13 %
  • Högsta decemberproduktionen någonsin; upp 25 % gentemot 2020 och 20 % gentemot 2019
  • Installationsintäkterna ökar från 1,7 MSEK vid halvåret till 8,5 MSEK vid årsslutet

[Stockholm, 17 januari 2022] – Serieproduktionen i december slutade starkt då många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan, vilket gav den högsta decembermånaden någonsin. Produktionen i december uppgick till 3,0 miljoner motorekvivalenter; 25 % högre än decembervolymen 2020 och 20 % högre än tidigare decemberrekordet på 2,5 miljoner, vilket sattes i december 2019, innan Covid. Serieproduktionen för fjärde kvartalet slutade på 3,1 miljoner motorekvivalenter, en ökning med 19 % gentemot fjärde kvartalet 2020 och en tangering av det tidigare rekordet för ett fjärde kvartal, satt 2019. Serieproduktionen för helåret uppgick till 3,1 miljoner motorekvivalenter, en ökning med 24 % gentemot 2020, men 6 % lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner, innan Covid.

Även installationsaktiviteten slutade starkt, med två nya installationer och två funktionalitetsuppgraderingar som togs i drift under december. Med installationen av ett System 4000 processtyrningssystem vid det nya Impro Industries-gjuteriet i Mexiko och ett Ladle Tracker-system vid Hyundai-gjuteriet i Korea, ökade installationsintäkterna från 1,7 MSEK vid halvåret till 8,5 MSEK, överträffande det tioåriga historiska genomsnittet på 8,3 MSEK. Tillsammans bidrog serieproduktionen och installationsaktiviteterna till en total helårsomsättning på 107,4 MSEK, vilket innebär en ökning med 13 % gentemot 2020.

“Överlag är branschanalytiker överens om att halvledarbristen påverkade den globala fordonsproduktionen med cirka 10 % under 2021. Vi uppskattar att även vår produktionsvolym påverkades med ca 10 %” sa Dr Steve Dawson, vd och koncernchef. “Med fortsatta förbättringar i leveranskedjor och med produktionsstarten av de nya programmen för tunga fordon vid Scania i Sverige och vid First Automobile Works i Kina under 2022, ser vi fram emot tvåsiffrig tillväxt framöver, vilket ger möjlighet att nå milstolpen på fyra miljoner under 2022 med ambitionen att nå fem miljoner under 2024.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 08:45 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/