Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

WHB Automotive antar SinterCast System 4000 processtyrningsteknologi

08:00 / 28 May 2020 SinterCast Press release

  • Köpoption utnyttjad efter sex månaders förlängd kunddemonstration
  • Installation för serieproduktion i CGI vid WHB-gjuteriet i Curitiba, Brasilien
  • Produktutveckling av motorblock och cylinderhuvuden i CGI pågår

[Curitiba och Stockholm, 28 maj 2020] - Efter en omfattande sexmånaders kunddemonstration har WHB Automotive, en ledande oberoende leverantör av fordonskomponenter i Brasilien, utnyttjat en köpoption för att anta SinterCast System 4000 processtyrningsutrustning. Förvärvet ger WHB kapacitet för oberoende serieproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Under hela kunddemonstrationen har WHB producerat och levererat produktutvecklingskomponenter, från 20 kg till 235 kg, vilket resulterat i etableringen av en robust serieproduktionsprocess för produktion av CGI, i enlighet med den internationella ISO 16112-standarden för kompaktgrafitjärn.

"Under de senaste sex månaderna har vi använt den förlängda försöksperioden till att etablera en robust och effektiv CGI-produktionsprocess; att leverera högkvalitativt gjutgods i CGI till våra kunder; och att involvera de globala OEM-företagen för personvagnar och tunga fordon i diskussioner om vår nya CGI-kapacitet", konstaterade WHB Automotive:s Executive Board of Directors. "Trots att vår testperiod sträckte sig över den svåra COVID-19-perioden har vi tagit detta strategiska beslut om att utnyttja köpoptionen och etablera en oberoende kapacitet för serieproduktion av kompaktgrafitjärn. Trenden mot minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp är oåterkallelig. Vi ser CGI som en viktig nyckelfaktor för denna trend och vi har nu positionerat oss för att stödja och tillgodose den växande efterfrågan på marknaden."

"Idriftsättningen hos WHB i november 2019 var den första installationen av SinterCast System 4000 - bolagets fjärde generation processtyrningsteknologi - som vi lanserade på den internationella gjuterifackmässan GIFA 2019. Vi är glada över att den framgångsrika kunddemonstrationen och den positiva feedbacken från OEM-företagen har resulterat i köpoptionen och vi ser fram emot att stödja serieproduktion av CGI på WHB", säger Dr. Steve Dawson, VD och koncernchef för SinterCast. "Tillsammans med System 4000-installationer som planeras på First Automotive Works-gjuteriet i Kina och på Scania-gjuteriet i Sverige under andra halvåret 2020, ger köpoptionen till WHB möjlighet för SinterCast att annonsera rekordhöga installationsintäkter andra året i rad, överträffande de 11,9 miljoner kronor som sattes 2019. "

WHB är ett brasilianskt företag med huvudkontor i Curitiba, Brasilien. Från sina tillverkningsanläggningar i Brasilien tillverkar bolaget komponenter för OEM-företag, Tier 1 och Tier 2, inom fordonsindustrin på inhemska och internationella marknader, inklusive stålsmide, gjutjärn och gjutgods i aluminium, samt färdiga bearbetade komponenter. Med en gjutjärnskapacitet på 250 000 ton per år, inklusive en kapacitet på 150 000 ton motorblock och cylinderhuvuden; en kapacitet på 12 000 ton gjutgods i aluminium per år; en kapacitet på 10 000 ton stålsmide per år; och mer än 700 bearbetningscentra har WHB varit en grundpelare i precisionsbearbetade produkter på den brasilianska fordonsmarknaden sedan grundandet 1993. Med sin toppmoderna utrustning och anläggningar, vilka är strategiskt placerade nära hamnar i Curitiba (södra Brasilien) och Recife (nordöstra Brasilien), kombinerat med innovativ teknologi och mycket kompetenta och motiverade medarbetare är WHB redo för ytterligare tillväxt på den internationella marknaden.  

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/