Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Poitras Foundry beställer SinterCast Ladle Tracker® teknologi

08:00 / 30 August 2018 SinterCast Press release

  • Ladle Tracker-installation hos grå- och segjärnsgjuteri inom fordonsindustrin
  • Förbättrad processtyrning, kvalitetssäkring, produktivitet och spårbarhet
  • Första fristående installationen av SinterCast Ladle Tracker®-teknologin

[L'islet, Quebec och Stockholm, 30 augusti 2018] - Poitras Foundry, ett grå- och segjärnsgjuteri för fordonskomponenter i Quebec, Kanada, är det första gjuteriet som beställer ett fristående system för spårning av skänkar, utvecklat av den svenska processtyrningsspecialisten SinterCast. Teknologin baseras på att en RFID-tagg (Radio Frequency Identification) är placerad på varje skänk och att RFID-läsare är installerade vid nyckelpositioner i gjuteriet. Med fyra smältugnar, fyra behandlingsskänkar för magnesiumbehandling, över tio avgjutningsskänkar och två avgjutningsslinjer, innefattar installationen tolv olika spårningspositioner för att säkerställa att varje skänk felfritt passerar varje steg i produktionsprocessen. Installationen hos Poitras ska säkerställa att magnesiumbehandlingen utförs korrekt, att skänkens vikt och temperatur håller sig inom angivna gränser samt att avgjutningsstiden inte överskrids. Installationen styr processen så att ej godkända skänkar automatiskt spärras när något steg inte slutförts korrekt. Ladle Tracker används även för att kunna identifiera var och varför en skänk tas ur processen, varigenom korrigerande åtgärder kan implementeras för att förbättra produktiviteten. Installationen är planerad att utföras under hösten 2018.

"SinterCast Ladle Tracker® -teknologin kompletterar vår strävan att investera i innovativ teknologi och vårt fokus på automatisering. Vår utvärdering av teknologin har identifierat unika möjligheter att förbättra vår processtyrning, vår spårbarhet samt vår övergripande effektivitet" säger Mr Claude Massé, vd och ägare av Fonderie Poitras. "Allteftersom vår verksamhet har ökat har skänktransporter och processflödet inneburit större utmaningar. Installationen av Ladle Tracker-teknologin gör det möjligt för oss att automatisera processen vilket ger oss en bättre styrning av gjuteriet samt ökat kundförtroende."

"Initialt utvecklades Ladle Tracker-teknologin som en utvidgning av vår System 3000-processtyrningsplattform som används för produktion av kompaktgrafitjärn. Poitras-installationen representerar nu vår första fristående Ladle Tracker-installation hos grå- och segjärnsgjuterier. Det är även vår första installation i Kanada, vilket ger 14 länder med SinterCast-installationer" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Vi har enbart fått positiv feedback från branchen för våra Ladle Tracker- och Cast Tracker-teknologier, vilket förstärker vår position som utvecklare och leverantör av nya precisionsmätningsteknologier som förbättrar processtyrning och processeffektivitet inom metallindustrin."

För mer information:

Mr. Claude Massé                     Dr. Steve Dawson
President & Owner President & CEO
Poitras Foundry SinterCast AB (publ)
E-post: E-post:
claude.masse@fonderiepoitras.comsteve.dawson@sintercast.com
Tel: +1 418 247 5041 Tel: +44 771 002 6342

Poitras Foundry är en underleverantör inom fordonsindustrin. Poitras, beläget i L'Islet, Quebec, är specialister på storvolymsproduktion av små drivlinekomponenter i grå- och segjärn till många olika internationella kunder. Poitras har utvecklat sin verksamhet på principer gällande kvalitet, innovation, strategiska partnerskap med leverantörer, samt kontinuerlig förbättring genom investeringar i toppmodern utrustning och styrningsteknologier. Poitras grundades 1920 och har investerat över 30 miljoner kanadensiska dollar sedan år 2000. För mer information:  http://www.fonderiepoitras.com. 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/