Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Tupy beställer SinterCast Ladle Tracker®-teknologi

08:00 / 23 May 2018 SinterCast Press release

En andra Ladle Tracker-installation stärker Tupys engagemang för kvalitet och ledarskap inom automatisering i gjuterier, processtyrning och spårbarhet enligt Industri 4.0

[Joinville och Stockholm, 23 maj 2018] - Tupy, världens största järngjuterikoncern för motorblock och cylinderhuvuden, har beställt ett automatiserat skänkspårningssystem från den svenska processtyrningspecialisten SinterCast. Enligt avtalsvillkoren kommer SinterCast Ladle Tracker®-teknologin att installeras i Tupys produktionsanläggning i Joinville, Brasilien. Installationen planeras att bli utförd under tredje kvartalet 2018.
Efter mer än två års produktionserfarenhet av spårningsteknologin vid Tupys gjuteri i Saltillo, Mexiko, har ingenjörerna hos Tupy och SinterCast tillsammans utvecklat en skräddarsydd lösning för skänkspårning anpassad för anläggningen, processflödet och produktionen i Brasilien. Installationen baseras på etablerad RFID-teknik  (Radio Frequency Identification), där en RFID-tagg är placerad på varje skänk och RFID-läsare är installerade vid alla nyckelpositioner i gjuteriet. För varje skänk sammanställer systemet processdata inklusive temperatur, vikt och kemisk sammansättning samt ankomst- och avgångstid för varje steg i produktionsprocessen. Databasen i Ladle Tracker erbjuder en gemensam källa för all processdata, medan realtidsstyrningen i processen säkerställer att varje skänk passerar varje steg i processen, samt säkerställer att varje steg är avklarat inom rätt tidsintervall och rätt processparametrar.
SinterCast Ladle Tracker-teknologi är en viktig del i vår pågående kampanj för tillväxt och för att etablera Tupy som ledande järngjuteri inom kvalitet, automatisering, processkontroll och spårbarhet. Automatiska spärrar i processen säkerställer att alla skänkar uppfyller alla processgränser, medan databasen förbättrar vår processoptimering, spårbarhet och problemlösning. Tillsammans utgör dessa funktioner förbättrad effektivitet för Tupy och förbättrad kvalitet och ökat förtroende hos våra kunder" säger Fernando de Rizzo, President och C.E.O. för Tupy. "Vår erfarenhet från över två års användning av Ladle Tracker-teknologin i Mexico, har givit oss möjlighet att identifiera och implementera förbättringar i processen och att kvantitativt mäta effekten av dessa förbättringar i vår produktivitet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med SinterCast för att utveckla och implementera nya styr- och mätmetoder och spårbarhetslösningar i våra processer och produkter. Allt som mäts blir bättre."
"Vår Ladle Tracker-teknologi mäter och styr  varje steg i processen inom området för flytande metall i gjuteriet och vår Cast Tracker-teknologi erbjuder spårbarhet och processtyrning för gjutformar och kärntillverkning. Tillsammans tar dessa teknologier spårbarhet och uppkoppling enligt Industri 4.0 till gjuteriindustrin" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Vår första installation hos Tupy utfördes för arton år sedan. Ladle Tracker-beställningen innebär vår sjunde installation hos Tupy. Återkommande kunder är det starkaste erkännandet en teknologi kan få och den andra beställningen av vår Ladle Tracker-teknologi är en viktig bekräftelse på de fördelar och det värde som våra spårningsteknologier bidrar med."

Med huvudkontor i södra Brasilien, har Tupy över 12 000 anställda och en produktionskapacitet på 748 000 ton gjutjärnskomponenter per år. Med produktionsanläggningar i Joinville, State of Santa Catarina, Brasilien och i Saltillo och Ramos Arizpe, State of Coahuila, Mexiko, är Tupy världens största gjuteri för motorblock och cylinderhuvuden i gjutjärn, och världsledande i CGI med 17 kompaktgrafitjärnskomponenter i serieproduktion. Tupy har etablerade försäljnings- och teknikkontor i Brasilien, USA, Tyskland, Mexiko och Japan för att stödja sina viktigaste kunder, vilka innefattar: Cummins, Ford, Mercedes Benz, Perkins, Audi, Iveco, DAF Trucks, MAN, John Deere, Komatsu, Kubota och Peugeot samt många andra framstående tillverkare av fordon och dieselmotorer. För mer information: www.tupy.com.br

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/