Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast momentum fortsätter under april och maj

08:00 / 24 May 2018 SinterCast Press release

  • Rekordserieproduktion i april på 2,8 miljoner motorekvivalenter
  • Serieproduktionen januari-april ökade med 30 % mot föregående år
  • Scania beställer installation av SinterCast Cast Tracker™ i maj

[Stockholm, 24 maj 2018] - Efter rekordhög produktion i mars på 2,7 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, fortsatte serieproduktionen att öka i april och nådde 2,8 miljoner motorekvivalenter, den bästa månaden någonsin. Med rekord i både mars och april ligger produktionen uppräknat till årstakt för de första fyra månaderna 2018 på 2,6 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en ökning på 30 % jämfört mot föregående år. Samtidigt som serieproduktionen växte, ökade även mätkoppsleveranserna och i april sattes ett nytt månadsrekord på 29 400 mätkoppar, en ökning motsvarande 61 % jämfört mot föregående år.

Det positiva momentumet fortsatte in under maj då Scania-gjuteriet i Södertälje, beställde en installation av SinterCast Cast Tracker™-teknologin. Beställningen följer en framgångsrik testkörning på plats sedan hösten 2017. I beställningen ingår spårning av gjutformarna från fyllningen av sand till och med kärnmontering, med fem olika mätpositioner, vilket möjliggör spårning av gjutformstillverkningen och att korrelera sandens egenskaper till gjutformsindividen. Installationen planeras att färdigställas under det tredje kvartalet och kommer att användas i produktionen av både gråjärn och kompaktgrafitjärn (CGI). Diskussioner pågår om att utöka funktionaliteten till att inkludera spårbarhet av kärnproduktionen.

"Tack vare produktionsstarten av flera nya program under 2018, samt återhämtningen av några viktiga storvolymsprogram har vår produktion ökat med cirka 25 % och etablerat en ny normalnivå för serieproduktionen. Den högre produktionen leder oss i år tillbaka till en tvåsiffrig serieproduktionstillväxt, och den planerade starten av nya SinterCast-CGI-program bekräftar vår uppfattning om positiva utsikter långt bortom 2018" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Installationsutsikterna är också fortsatt positiva till följd av den slutförda installationen av Mini-System 3000 hos Sanlian Casting under maj samt av beställningarna från Tupy och Scania av spårningsteknologin. Scanias åtagande av den första Cast Tracker-installationen tillsammans med den andra Ladle Tracker-installationen hos Tupy, bekräftar värdet av dessa teknologier och ger viktiga referenser för att främja ytterligare beställningar."

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/