Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2018

08:00 / 25 April 2018 SinterCast Press release

Serieproduktionsrekord; positiva utsikter för 2018

Första kvartalet 2018
  • Periodens omsättning: 16,6 MSEK (13,9 MSEK)
  • Rörelseresultat: 4,9 MSEK (2,8 MSEK)
  • Resultat per aktie: 0,6 SEK per aktie (0,4 SEK per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: 7,7 MSEK (5,4 MSEK)
  • Serieproduktionsrekord på 2,7 miljoner motorekvivalenter i mars
  • Serieproduktionsrekord på 2,5 miljoner motorekvivalenter under första kvartalet, en ökning med 25 % jämfört med året innan
  • Produktionsstart av motorblock inom industriell kraft hos Luitpoldhütte-gjuteriet i Tyskland
  • Beställning av Mini-System 3000 från Sanlian Casting för cylinderhuvud till tunga fordon i Kina
  • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 21 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*        

 [image]

Serieproduktionen under det första kvartalet 2018 ökade till rekordnivån 2,5 miljoner motorekvivalenter efter att tre viktiga högvolymsprogram återhämtat sig, samt att nya program har startats.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Mer produktion, bättre utsikter
Serieproduktionen ökade på alla fronter under det första kvartalet vilket resulterade i en rekordproduktion på 2,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt, en tillväxt på 25 % mot föregående år. Ökningen kommer främst från de tre högvolymsprogram som återhämtat sig och från produktionsstarten av V8 och V12-motorblock för användning inom industriell kraft vid Luitpoldhütte-gjuteriet i Tyskland. Produktionsstarten vid Luitpoldhütte tillsammans med den fortsatta produktionsökningen för kraftindustrin vid Caterpillar-gjuteriet i USA, gav en  tillväxt på 58 % mot föregående år inom sektorn för industriell kraft. Även produktionen av andra fordonskomponenter, än inom kärnverksamhetens motorblock och cylinderhuvuden, ökade under kvartalet genom ökad produktion av turbohus i Kina samt större volymer av bottenplattan till FCA:s 3.0 liter V6-dieselmotor. Produktionen av andra komponenter till fordonsindustrin, än motorblock och cylinderhuvuden, tillsammans med  produktion för industriell kraft bidrog med 125 000 motorekvivalenter till tillväxten. Den sammanlagda volymen står för 11 % av det första kvartalets totala produktion och passerar den tidigare målsättningen om 10 % av den totala produktionen. Med produktionsbidrag från alla sektorer erhölls ett serieproduktionsrekord på 2,7 miljoner motorekvivalenter i årstakt i mars, vilket ger en god start och förstärker de positiva utsikterna för helåret.
Den ökade serieproduktionen samt ökade mätkoppsleveranser på 13 % mot föregående år resulterade i 16,6 MSEK i intäkter och i 7,7 MSEK i kassaflöde från verksamheten för första kvartalet. Intäkterna under första kvartalet är de näst högsta någonsin. Tidigare högsta var det första kvartalet 2015, då tre nya installationer säkrades. Dock, är kassaflödet från verksamheten det högsta någonsin. Utsikterna för helåret är fortsatt positiva med en planerad produktionsstart under det tredje kvartalet av en ny rad-dieselmotor för bilar i stora volymer vilket ger ytterligare tillväxtpotential.
Installationskampanj pågår
Shanxi Sanlian Casting Co., Ltd, en specialistleverantör av motorblock och cylinderhuvuden i Hejin, Kina,  har under kvartalet beställt ett SinterCast Mini-System 3000 och en trådmatare. Utrustningen installeras under andra kvartalet 2018 med planerad serieproduktionsstart i mitten av 2018. Cylinderhuvudet på 12.7 liter för den inhemska kinesiska marknaden kommer att produceras med SinterCast-teknologin. Installationen hos Sanlian bekräftar återigen acceptansen och medvetenheten om varumärket SinterCast och innebär vår elfte installation i Kina och den nittonde installationen i Asien.
Efter låga 3,7 MSEK i installationsintäkter under 2017 från kapacitetsuppgraderingar och reservdelar till befintliga installationer ger beställningen från Sanlian en bättre start på vår installationskampanj 2018, med intäkter på cirka 1,5 MSEK som redovisas i andra kvartalet. Installationsdiskussioner pågår om processtyrning av CGI och om de nya spårningsteknologierna för användning inom gråjärns- och segjärnsgjuterier samt inom annan metalltillverkning. När produktionsreferenser har etablerats kommer erbjudandet av spårbarhets-teknologier att bidra till de totala installationsintäkterna. I tillägg till de nya spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna att utveckla andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin.

Information

Delårsrapporter    Publiceringsdatum
April-juni 2018 22 augusti 2018
Juli-september 2018 14 november 2018
Oktober-december 2018 och bokslutskommuniké 2018 20 februari 2019
Januari-mars 2019 24 april 2019

Årsstämma 2018                                Datum
Årsstämman för SinterCast AB (publ)    24 maj 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/