Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsredovisning 2017

08:00 / 5 April 2018 SinterCast Press release

  • SinterCast årsredovisning 2017 publicerad
  • Årsmöte 2018 kommer att hållas 24 maj 2018

[Stockholm, 5 april 2018] - Årsredovisningen för 2017 har godkänts av styrelsen för SinterCast. Årsredovisningen har publicerats och finns tillgänglig i PDF-format på www.sintercast.com på engelska och svenska. Årsredovisningen innehåller Vd-ord, förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt de finansiella rapporterna.

Årsstämman 2018 för SinterCast AB (publ) kommer att hållas kl. 15.00 torsdag 24 maj 2018 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 08:00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/